Obsługa kadrowo – płacowa i ZUS

Ze względu na potrzebę śledzenia ciągłych zmian w obowiązujących przepisach prawa i niejednoznaczność interpretacji należy wskazać, iż prowadzenie obsługi kadrowo - płacowej jest procesem bardzo złożonym. Dlatego też w tym przypadku celowe jest skorzystanie z usług biura rachunkowego, gdzie sprawy te prowadzone są przez doświadczoną kadrę pracowników, a odpowiedzialność za rzetelność dokumentacji spoczywa również na biurze rachunkowym.

 

Zakres obsługi kadrowo – płacowej i ZUS obejmuje:

 • prowadzenie dokumentacji ZUS właściciela (zgłoszenia i deklaracje do ZUS)
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, umowy zlecenia czy umowy o dzieło
 • sporządzanie i naliczanie listy płac, rachunków do umów zleceń/dzieło
 • sporządzanie dokumentów na potrzeby ZUS – zgłaszanie/wyrejestrowywanie do ubezpieczeń społecznych, raporty RMUA
 • prowadzenie akt pracowniczych
 • sporządzanie pracowniczych informacji podatkowych PIT
 • ewidencja danych kadrowych w systemach kadrowo-płacowych
 • sporządzanie listy płac
 • naliczanie wynagrodzeń
 • obsługa procesu zatrudnienia pracownika
 • zgłaszanie pracowników do ZUS
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z podjęciem pracy przez pracownika,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie imiennych raportów dla pracowników,
 • sporządzanie raportów dla płatnika,
 • przekazywanie do ZUS dokumentacji rozliczeniowej oraz zgłoszeniowej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11/B, PIT-40, PIT-8A
  deklaracje ZUS i PFRON
 • reprezentowanie Klienta w kontrolach organów państwowych
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta

Biuro rachunkowe - Prezentacja strony www

Biuro rachunkowe - Prezentacja strony www

Biuro rachunkowe - Prezentacja strony www

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe - Doradztwo, podatki, księgowość

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami naszej oferty prosimy o kontakt.

Dane adresowe:

Biuro Rachunkowe De Facto

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1c /11

80-041 Gdańsk
 

Dane kontaktowe:

tel. 0 697 738 963

tel./fax: 58 735 01 55

e-mail:  biurodefacto.pl@gmail.com

 

Godziny otwarcia:

Pon-pt: 08:00-16:00

Znajdź nas na mapie

Ważne linki:

Menu
Go to top